ايسنا: يک روان‌پزشک گفت: «علايمي مانند افسردگي خفيف و اضطراب کم در دوره حدود 1 ماه تا 40 روزه سوگ، نياز به درمان خاصي ندارد.» دکتر فيروزه جعفري با بيان اين مطلب اظهار كرد: «برخي علايم جسمي كه در واقع علايم رواني هستند از ديگر علايم احتمالي اين دوره است كه نياز به درمان خاصي نداشته و دوره آن همچون ديگر علايم ذکر شده در همين مدت زمان حدود 30 تا 40 روز به پايان مي‌رسد.» اين روان‌پزشک با بيان اينکه از طرف عامه نيز همين مدت زمان براي سوگ در نظر گرفته مي‌شود، گفت: «معمولا افراد در اين دوره نياز به درمان خاصي ندارند مگر اينکه علايم بسيار شديد روان‌پزشکي وجود داشته باشد.»