محققان مي‌گويند ابتلا به افسردگي مي‌تواند احتمال ابتلا به زوال عقل و بيماريهايي نظير آلزايمر را در آينده افزايش دهد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه و طبق مقاله‌اي که در مجله Neurology به چاپ رسيده است بررسي‌هاي اخير محققان فاش کرده بين افسردگي و زوال عقل رابطه مستقيمي وجود دارد. پيش از اين به نظر مي‌رسيد التهاب مغز که با بروز افسردگي پيش مي‌آيد، شيوه زندگي و وجود برخي پروتئين‌ها در مغز با ابتلا به آلزايمر و زوال عقل ارتباط دارد. بررسي‌هاي اخير روي هزار نفر فرد مبتلا به زوال عقل بار ديگر ارتباط بين افسردگي و زوال عقل را تاييد كرد . بعد از بررسي‌هاي 17 ساله طبق نتايج ، از هزار داوطلب 164 نفر به زوال عقل گرفتار شدند که 136 نفر مبتلا به آلزايمر بودند. از ميان اين افراد 22 درصد از ابتدا مبتلا به افسردگي بودند، 6/16 درصد هيچ نشانه‌اي از افسردگي نداشتند و باقي به مرور xطي 17 سال افسرده شدند.