سلامتيران: افسردگي، روند درمان برخي زخم‌هاي دهاني و ساير غشاهاي مخاطي بدن را کند مي‌کند.


به گزارش امريکن آن‌لاين، محققان دانشگاه ايلي‌نويز در شيكاگو (از ايالات آمريكا) با بررسي زخم‌هاي تعدادي از دانشجويان افسرده و غير افسرده، روند بهبود زخم‌هاي دهاني را در اين دانشجويان مورد مطالعه قرار دادند. تصاوير به دست آمده با دوربين ويديويي از اين زخم‌ها در طول درمان نشان داده‌اند که بهبود زخم‌هاي غشاي دهان كه به‌طور معمول طي هفت روز صورت مي‌گيرد، در افراد افسرده به بيش از هفت روز نيازمند است. به گفته محققان، افسردگي فعاليت التهابي بدن را افزايش مي‌دهد و اين به نوبه خود به كاهش سرعت بهبود زخم منجر مي‌شود.