محققان دانشگاه آلبرت لودوينگز آلمان مي‌گويند افسردگي باعث مي‌شود فرد دنيا را خاکستري‌تر ببيند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، بررسي‌هاي اخير حاکي از اين موضوع است که افسردگي بر درک افراد از رنگ هم تاثير گذاشته و سبب مي‌شود ميزان کنتراست کمتر به نظر برسد و فرد اکثر رنگ‌ها را متمايل به خاکستري حس کند. محققان براي اثبات اين موضوع 40 فرد را زير نظر گرفتند. گروهي همگي افسرده و گروهي کاملا از نظر رواني سالم بودند. محققان به کمک دستگاهي شبيه به الکتروکارديوگرام که مي‌توانست عکس‌العمل‌هاي شبکيه را در کنتراست‌هاي ديدي مختلف تشخيص دهد متوجه شدند افراد مبتلا به افسردگي کمتر به کنتراست بين سفيد و مشکي عکس‌العمل نشان مي‌دهند. به عبارت ساده‌تر، هرچه يک فرد افسرده‌تر باشد کمتر متوجه تغييرات رنگي مي‌شود و رنگ بين سفيد و سياه را هميشه خاکستري مي‌بيند. در حالي که اين موضوع در مورد افراد سالم به اين شکل نيست و آنها به خوبي ذره‌اي تغيير را حس مي‌کنند. طبق مقاله‌اي که محققان در Biological psychiatry به چاپ رسانده‌اند در حال حاضر اين موضوع تنها در افراد افسرده مورد بررسي قرار گرفته و نمي‌توان آن را در مورد باقي بيماري‌هاي روحي نيز به اجرا درآورد.