سلامتيران: پژوهش‌ها نشان مي‌دهد که افسردگي خطر بروز نارسايي کليه‌ها و رد پيوند در گيرنده‌هاي عمل پيوند کليه را دو برابر مي‌کند.


محققان دانشگاه لوون در بلژيک با بررسي 47899 نفر از بيماراني که بين سال‌هاي 1995 تا 2003 تحت عمل پيوند کليه قرار گرفته بودند، به اين نتيجه رسيدند که حدود هفت درصد بيماران پس از يک سال دچار افسردگي مي‌شوند و اين ميزان در سال‌هاي دوم و سوم افزايش يافته و به 11 و 13 درصد مي‌رسد. دليل بروز اين افسردگي نيز نگراني از رد پيوند، ترس از بروز عفونت، سازگار کردن زندگي با شرايط جديد و مصرف داروهاي متعدد سرکوب‌کننده دستگاه ايمني عنوان شده است. در اين تحقيق همچنين معلوم شد که 19 درصد گيرنده‌هاي کليه به نارسايي کليه دچار مي‌شوند و 11 درصد آنها کارشان به دياليز مي‌کشد. ميزان مرگ و مير نيز هشت درصد بود. براساس اين تحقيقات، افسردگي در اين نوع از بيماران، خطر بروز مشکلات جدي از جمله دفع نارسايي کليه را دو برابر مي‌کند، به همين دليل توصيه مي‌شود تمامي کساني که تحت عمل پيوند کليه قرار مي‌گيرند از نظر افسردگي معاينه شده و تحت درمان قرار بگيرند.