بررسي‏هاي محققان آمريکايي که نتايج آن در مجله «انجمن قلب‌شناسي آمريکا» به چاپ رسيده است نشان داده است، در زناني که از سلامت کامل برخوردارند، افسردگي شديد مي‌تواند سبب بروز سکته شود...به نقل از خبرگزاري فرانسه محققان پس از بررسي 63 هزار زن بين سال‌هاي 1992 و 2004 متوجه شدند هيچ يک از اين افراد ناراحتي‌هاي قلبي نداشته ولي هشت درصد از افسردگي رنج مي‌بردند.


تحقيقات نشان داد ميزان ابتلاي اين عده به سکته نيز بسيار بيشتر از ديگران بود.


نکته جالبي که محققان به آن برخوردند اين بود که افراد مبتلا به ناراحتي‌هاي قلبي دچار افسردگي نمي‌شدند اما افراد افسرده خيلي سريع دچار ناراحتي‌هاي قلبي و به ويژه سکته مي‌شدند. دليل اين امر کاملا روشن است. افراد افسرده خود را ناديده مي‌گيرند و علاقه‌اي به انجام درمان‌ها، ورزش کردن و رعايت رژيم غذايي ندارند.