كارشناسان بهداشت رواني در استراليا مي‌گويند؛ براي افرادي كه دچار افسردگي هستند همه دنيا تيره و تاريك به نظر مي‌رسد و اين نگرش به اين خاطر است كه در افراد افسرده، توانايي دريافت و درك تضادها دچار اختلال مي‌شود.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، محققان در اين پژوهش، يك الكترود را در مقابل چشم 40 نفر بيمار افسرده و 40 فرد سالم عبور دادند. اين الكترودها فعاليت اعصاب مرتبط با گيرنده‌هاي نوري را اندازه‌گيري كردند كه اين گيرنده‌ها جنبه‌هاي مختلف نور را شناسايي مي‌كنند و به جاي مغز به اعصاب نوري متصل مي‌شوند.

محققان دريافتند كه سيگنال‌هاي الكتريكي مرتبط با اعصاب نوري در افراد افسرده كمتر است. براي مثال در هنگام مشاهده مرحله مرتبط با مربع‌هاي سياه و سفيد، فعاليت عصبي در افراد سالم سه برابر بيشتر از افراد افسرده است.

به گزارش مجله علمي نيوساينسيت محققان دريافتند كه هرچه شدت افسردگي در بيماري بيشتر باشد، قدرت درك تضاد رنگها يا به عبارتي «كنتراست» نامطلوب‌تر شده و افت بيشتري پيدا مي‌كند.

محققان دانشگاه غرب استراليا كه اين پژوهش را انجام داده‌اند، مي‌گويند: اين ناتواني به احتمال زياد در زمينه احساسات نيز بروز مي‌كند.