جام جم آنلاين: تحقيقات جديد نشان مي‌دهد اضطراب و افسردگي عوامل موثر در بروز مشكلات قلبي جدي در ميان مبتلايان به بيماري عروق كرونر پايدار هستند.
به گزارش رويترز، محققان دانشگاه مونترال كانادا دريافته‌اند هر دو مشكل افسردگي شديد و اختلال اضطراب فراگير در اين بيماران شايع‌تر است.
مهم‌تر اين كه اين دو وضعيت، نشان مي‌دهند احتمال دو برابر شدن خطر مشكلات قلبي شديد طي دو سال بعد وجود دارد.
به گفته اين محققان هر دو اختلال افسردگي شديد و اختلال اضطراب فراگير خطر وقوع يك مشكل قلبي جدي را افزايش مي‌دهند و از اين ميان اختلال افسردگي شديد بيشترين تاثير را نشان داده است بنابراين اين دو حالت را مي‌توان به عنوان شاخص‌هاي افزايش خطر مشكلات قلبي در نظر گرفت و در نظر داشت كه بيماران عروق كرونر بايد تحت مراقبت و كنترل مناسب قرار گرفته بهترين درمان را دريافت كنند.


جام جم آنلاين