مردان افسرده اغلب نه فقط بی‌حوصله و تحت فشارند، بلکه بر خلاف زنان افسرده رفتاری پرخاشگرانه دارند.

خبرگزاری اتریش از فرانکفورت و ماین گزارش داد، ماتیاس برگر (Mathias Berger)، عضو جامعه روانشناسان، روانپزشکان و بیماران عصبی آلمان توضیح می‌دهد: "اغلب این مردان رفتاری خصومت‌آمیز و تهاجمی دارند و آستانه تحمل آنها پایین است."

به گفته وی، این قبیل مردان واکنش‌های نامتناسبی به وضعیت‌هایی که با آن مواجه می‌شوند، دارند. این در حالی است که خودشان هم متوجه نادرستی رفتارشان می‌شوند و از اینکه خشمگین شده‌اند، ابراز تاسف می‌کنند. به طور کلی، نارضایتی از خود و رفتاری که داشته‌اند، در بین مردان افسرده پدیده شایعی است.

برگر گفت، علاوه بر رفتار خشونت‌آمیز، این قبیل مردان رفتارهای خطرناکی هم همچون رانندگی خطرناک یا رفتارهای ضداجتماعی دارند.

به گفته این کارشناس، این افراد دلیل رفتارهای خود را اغلب به استرس و فشار کاری ربط می‌دهند، اما امکان ابتلا به بیماری روانی را در نظر نمی‌گیرند. تصور منفی اجتماعی از بیماری روانی هم علت مضاعفی است که این افراد به سختی بپذیرند به روانپزشک مراجعه کنند.

به گفته برگر، نشانه‌های کلاسیک افسردگی همچون بی‌خوابی، بی‌حوصلگی و بی‌حالی اغلب در مراحل پیشرفته‌تر این بیماری ظهور پیدا می‌کنند.

پرخاشگر بودن (مقالات)
پرخاشگر بودن (مقالات)

(تست شخصیت ) آیا شما افسرده هستید؟
http://forum.iransalamat.com/%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%A8%DB%8C-995/