اونهائیکه دوران بیماری افسردگی رو سپری کردن و یا به نوعی با بیماران افسرده آشنا هستند ممکنه با این احساس طرد شدگی اونها آشنا باشن.تا اونجائیکه من متوجه شدم این احساس طوری هست که فرد فکر میکنه که کسی اونو دوست نداره و از این بابت احساس تنهائی عجیبی میکنه و به اصطلاح غصه میخوره وچون فکر میکنه کسی اونو دوست نداره تلاش میکنه از جمع فاصله بگیره... در صورتی که وقتی از اطرافیان اون فرد سوال میکنیم خیلی ها رو پیدا میکنیم که اونو دوست دارن و از اینکه اون فرد چنین احساسی داره تعجب می کنند

چون یکی از آشناهای من دچار یک چنین موضوعی هست تمایل پیدا کردم که در این مورد اطلاعات بیشتری رو بدست بیارم. لذا اگر فردی هست که چنین مشکلی داره وبه نوعی با مشکل افسردگی دست به گریبان هست می خوام که از تجربیاتشون برای من بنویسن.