هاله دختر زیبای 17 ساله دچار نوعی بیماری شده که اختلال زیادی در زندگی او ایجاد کرده و این مسیله شدیدا وی را رنج میدهد. . با اینکه پزشکان سعی دارند با انواع روشهای دارویی بیماری را کنترل کنند با این حال در زندگی شخصی وی مشکلات زیادی ایجاد شده است. عوارض دارویی ,روابط اجتمایی ,دوست پیدا کردن,.مهمانی رفتن ,.تاکسی سوار شدن ,ازدواج کردن, بچه دار شدن , و بسیاری مشکلات دیگر از جمله مواردی است که دایما ذهن هاله را مشغول میکند. او فکر میکند که پزشکان و خانواده هر آنچه از دستشان بر میامده انجام داده اند و دیگر ,از دست کسی کاری برنمی آید. .ها له همیشه فکر میکند وی بد بختترین فرد روی زمین هست و ازا ینکه کسی نیست که وی را درک کند رنج زیادی را تحمل میکند.. ولی دوست هاله که نسبت به بقیه همکلاسیها اطلاعات مفید زیادی از اینترنت و خدمات مفید آن را دارد برای اینکه بتواند به هاله کمک کند تا در مبارزه با مشکلات زندگی ناشی از بیماریش موفق شود, اینتر نت و مخصوصا تالار های پزشکی را به هاله پیشنهاد میدهد. حالا هاله نه تنها , تنها نیست بلکه دوستانی مثل خودش پیدا کرده که در داخل و خارج از ایران زندگی میکنند و بعضی از آنها به تازگی دچار آن بیماری شده اند و بعضی , مدت بیشتری هست که گرفتار شده اند, و تجربیات خوبی در مبارزه با مشکلات آن بیماری پیدا کرده اند.

از طرف گروه ايران سلامت