- شناسه ها حتی المقدور با حروف انگلیسی نوشته بشه چون مشکلات کمتری ایجاد می شود
- از انتخاب شناسه هائی که از اعداد استفاده می شود پرهیز کنید مگر برای کسانی که قصد فعالیت در تالار ها را ندارند و صرفا جهت عضویت در خبرنامه های تالار اقدام به ثبت نام می کنند
- شناسه هائی که حالت شعار گونه دارد پذیرفته نمی شود مثل دختر ایرونی - پسرایرونی - مسلم
- شناسه هائی که جهت خوشامد خودشون و دیگران انتخاب می شود پذیرفته نمی شود مثل بابک خان - مریم جون -
- شناسه هائی که از کلمه تنها استفاده می شود پذیرفته نمی شود. به نظر میرسد که عده ای از این مکانها جهت دوست یابی استفاده
می کنند
- شناسه های نامفهوم و بی معنی مثل NNNN- YKT پذیرفته نمی شود
- شناسه هائی که به هر ترتیب جنبه فانتزی دارد و برای تفریح و سرگرمی انتخاب می شود پذیرفته نخواهد شد. هیچ علاقه ای به این قبیل فعالیت ها نداریم