گاهی وقتی به جواب نامه های پزشکان سایت نگاه میکنم...اونقدر غلط املائی پیدا میکنم.. که گاهی اصلا نمیشه فهمید
که منظور نویسنده چی بوده.ولی خوشبختانه ویا متاسفانه حجم کار ما اونقدر زیاد شده که در حال حاضر اصلا وقتی
برای اصلاح غلط های املائی باقی نمیمونه... مخصوصا به اینکه گاهی دلمون میخواد جواب کامل و قانع کننده ای به
کاربران بدیم...که وقتی نامه رو تایپ میکنیم و به هر حال از منابع مختلف جمع آوری میکنیم..مجالی برای رفع اشکالات
املائی باقی نمی مونه. به هر حال امیدوارم هر چه زودتر از این دوران آزمایشی سایت عبور کنیم و از نیروهای کمکی علاقه مند بیشتری استفاده کنیم.