پني سيلين (مقاله جامع)
http://www.iransalamat.com/?file=dra...=7&sectionId=0

غفلت پزشكان درباره پني سيلين
http://www.iransalamat.com/index.php...bsectionId=985
نکاتي در مورد تزريق پني سيلين
http://www.iransalamat.com/index.php...bsectionId=985
از مصرف همزمان «پني‌سيلين» و «آموكسي‌سيلين» خودداري كنيد
http://www.iransalamat.com/index.php...bsectionId=985
حساسيت به پنيسيلين
http://www.iransalamat.com/index.php...bsectionId=985