يك متخصص کودکان اظهار كرد: آنتي بيوتيک‌ها نظير سولفوناميدها و نيتروفورانتويين، بروز نقص مادرزادي جنين را افزايش مي‌دهند.

دکتر اکبر کوشانفر استاد دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي در گفت وگو با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) واحد علوم پزشکي ايران گفت: تحقيقات نشان مي‌دهد؛ مصرف برخي آنتي بيوتيک‌ها که براي درمان عفونت‌هاي ادراري در دوران بارداري استفاده مي‌شود، بروز چندين نوع نقص مادرزادي را در جنين افزايش مي‌دهد.

وي خاطرنشان کرد: دو دسته از آنتي بيوتيک‌ها نظير سولفوناميدها و نيتروفورانتويين بروز نقص مادرزادي جنين را افزايش مي‌دهد ولي آنتي بيوتيک‌هايي مانند پني سيلين و اريترومايسين بي‌خطر است.

دکتر کوشانفر با بيان اينکه عفونت‌هاي ادراري در دوران بارداري براي مادر و جنين خطرناک است، گفت: اين عفونت‌ها بايستي به طور کامل درمان شوند، ولي با توجه به اين که سه ماه اول بارداري به عنوان بهترين زمان رشد و نمو جنين محسوب مي‌شود، مادراني که دراين دوران آنتي بيوتيک مصرف مي‌کنند، جنين آنها 14 درصد بيش از ساير مادران دچار نقص مادرزادي مي‌شوند.

وي در ادامه افزود: از ميان اين آنتي بيوتيک‌ها سولفوناميدها (کوتريموکسازول) با شش نقص مادرزادي و نيتروفورانتويين با چهار نقص مادرزادي مرتبط بوده‌اند.