جام جم آنلاین:تحقیقات نشان می دهد درمان طولانی مدت آکنه با آنتی بیوتیک ها بمیزان زیادی احتمال عفونت تنفسی را افزایش می دهد.
به گزارش مدلاین پلاس محققان دانشگاه پنسیلوانیا با بررسی افرادی که بیش از شش هفته تحت درمان آنتی بیوتیکی قرار گرفته بودند دریافتند که احتمال ابتلا به عفونت تنفسی در این گروه طی سال آینده بیش از دو برابر بود.
اهمیت واقعی این یافته ها که در آن بیماران و پزشکان باید خطر این عفونت ها را با منافعی که درمان طولانی مدت با آنتی بیوتیک برای بیماران مبتلا به آکنه دارد قیاس کنند.
بهر حال بیماران مبتلا به آکنه مدل مناسبی برای مطالعه اثرات طولانی مدت درمان آنتی بیوتیکی، خطرات مربوط به کلونیزاسیون ، و خطرات افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی میان پاتوژن های باکتریایی طی درمان هستند.
علیرغم نگرانی های موجود از افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری ها ، مطالعات زیادی در مورد بیمارانی که در طولانی مدت تحت درمان آنتی بیوتیکی قرار می گیرند صورت نگرفته است.