ـ یک اسید آمینه‌ی آنالوگ gaba است. به نظر می‌رسد که برگیرنده‌های گابا عمل نمی‌کند با این حال ممکن است تغییراتی در متابولیسم گابا، رهاسازی غیر سیناپسی آن یا برداشت مجدد به وسیله‌ی انتقال دهنده گابا ایجاد کند.

ـ برای بچه‌های بالای ۱۲ سال استفاده می‌شود و معمولاً درمان با این دارو به صورت منوتراپی است در صرع پارشیال اثر دارد.

ـ کارآمدی آن در دوزهای بالا، کاهش پیدا کرده، حذف آن فقط از طریق کلیه است. می‌توان به عنوان پروفیلاکسی در درمان میگرن هم استفاده کرد.