Felbamate

در درمان صرع، صرع پارشیال همراه یا بدون تشنج ژنرالیزه به صورت منوتراپی استفاده می شود.

دو راه متابولیسم دارد:

۱) راه اکسیداتیو

۲) راه هیدرولیتیک که نتیجه‌ی‌ آن منوکرباموئیل فلبامات است.

بدون تغییر مقدار قابل توجهی از آن از طریق ادرار دفع می شود.

عوارض آن: آنمی و هپاتوتوکیسیسته است که در اثر کاهش فعالیت آلدئیددزیدروژناز است.