اساس پیدایش این دارو از acid nipecotic است که این مولکول توانایی کاهش باز جذب GABA را دارد ولی این فعالیت در invivo اتفاق نمی‌افتد زیرا نمی‌تواند از BBB (سد خونی - مغزی) عبور کند، به همین منظور زنجیره‌های آلیفاتیک روی آن سوار کردند تا مولکول لیپوفیل شود و نتیجه‌ی‌ آن به وجود آمدن th:agabine است که توانایی مهار بازجذب GABA را دارد. هیچ اثری روی دوپامین و نورآدرنالین ندارد.

قدرت انحلال آن بالا است و توسط Cyp۳A۴ اکسیدشده و غیر فعال می‌شود و توسط ادرار دفع می‌گردد.

هیچ اثری روی غلظت حالت ثابت کاربامازپین، ویگاباترین، فنی‌توئین ندارد.

پروتئین بایندینگ (pr.B) آن بالا است. کلیرانس توسط کاربامازپین و فنی‌توئین و فنوباربیتال ۵۰% افزایش می‌یابد. فارماکوکینتیک آن به سن مربوط نمی‌شود.

عوارض آن شامل:

ـ تومور،

ـ گیجی

ـ دپرسیون

نتایج بررسی‌ها نشان داده که در کنترل مانیا و اسکیزوفرنی و همچنین در پروفیلاکسی میگرن استفاده می‌شود.