آيا درست است که از آنتي بيوتيک ها در دوران بارداري استفاده کنيم؟

اگر شما دچار يک عفونت باکتريال در طول حاملگي شده ايد، آنتي بيوتيک ها عموماً به صورت مطمئن قابل استفاده هستند. اما، با اينکه از بسياري آنتي بيوتيک ها مي توان در طول بارداري استفاده کرد ولي برخي از آنها مضر هستند. اين که با خيال راحت از آنتي بيوتيک استفاده کنيد به چند عامل بستگي دارد. اينها شامل نوع آنتي بيوتيک، زمان استفاده از آنتي بيوتيک، ميزان استفاده از آن و طول مدت زمان استفاده از آن دارد.

در اين قسمت ليستي از آنتي بيوتيک هاي ايمن براي استفاده در طول بارداري ارائه مي شود.

- آموکسي سيلين

- آمپي سيلين

- کليندامايسين

- اريترومايسين

- نيتروفورانتوئين

- پني سيلين

از برخي آنتي بيوتيک ها بايد حتماً پرهيز کرد. براي مثال، تتراسيکلين ها مثل داکسي سيکلين، تتراسيکلين و مينوسيکلين مي توانند در طول حاملگي باعث تخريب کبد در زنان، بي رنگ شدن دندانهاي جنين و بسياري از نقايص مادرزادي ديگر شوند.

اگر آنتي بيوتيک بهترين انتخاب براي وضعيت شما است، براي مثال دچار عفونت ادراري هستيد، يا يک کشت مثبت براي گروه b استرپتوکوک ها داريد (که مي توان آنتي بيوتيک در حين زايمان براي آن داد)، پزشکتان مي تواند از مطمئن ترين آنتي بيوتيک در بهترين دوز برايتان تجويز کند.