7 تكنيك براي رهايي از استرس صبحگاهي

اگر صبح‌ها با استرس از خواب بيدار مي‌شويد مي‌توانيد با بكار بستن چند تكنيك ساده و موثر از استرس خود در ابتداي روز بكاهيد و در نتيجه تا پايان روز با آرامش به انجام وظايف و امور روزانه خود بپردازيد.

به گزارش سرويس سلامت ايسنا، به نقل از سايت اينترنتي هلت مي آپ، اين هفت تكنيك عبارتند از:

- براي زنگ ساعت خود يك آهنگ يا صداي آرام مثل صداهاي طبيعت انتخاب كنيد كه به جاي پريدن ناگهاني از خواب شما را به آرامي بيدار كند. همچنين توصيه مي‌شود كه شب زودتر بخوابيد تا صبح وقت بيشتري براي آماده شدن داشته باشيد و به اين ترتيب، كمتر دچار استرس صبحگاهي خواهيد شد.

- حتما در طول روز آب به اندازه كافي بنوشيد و مراقب باشيد بدنتان دچار كمبود آب نشود. كم آبي و خشكي بدن از عوامل موثر در تشديد استرس به ويژه در ابتداي روز است.

- يك ورزش صبحگاهي سبك و كوتاه مدت مثلا تا 15 دقيقه تاثير بسزايي در كاهش استرس اول روز دارد.

- يكي ديگر از عوامل موثر در كاهش استرس صبحگاهي، خوردن صبحانه سالم و مقوي است. غذاهاي خانگي، ماست و ميوه تازه از گزينه‌هاي مناسب براي وعده غذايي صبحانه هستند.

- اگر مايل هستيد نتيجه بهتري در اين زمينه بگيريد قبل از ترك منزل پنج تا 30 دقيقه مي‌توانيد مديتيشن انجام دهيد. با اين كار ذهن و جسم خود را پيش از شروع كار روزانه صد در صد آماده خواهيد كرد.

- يكي ديگر از عوامل بسيار مهم براي كاهش استرس در طول روز اين است كه نسبت به پيشامدها، وظايف و اتفاقات، انعطاف‌پذير باشيد و خود را با مسائلي كه پيش مي‌آيند، هماهنگ كنيد. به خاطر مسائل جزئي به خودتان استرس وارد نكنيد و اگر كارها آشفته شده هدفتان را كه حفظ آرامش است به خودتان يادآوري كنيد.