گياهان آرام‌بخشبراي تقويت اعصاب و ايجاد آرامش رواني بهتر است از گياهان آرام‌بخش كه اثرات سودمندي دارد، استفاده شود.

برخي گياهان آرام‌بخش شامل گياه سنبله‌الطيب يا علف گربه كه ريشه‌هاي آن از قديم هم در طب سنتي و هم در صنايع استفاده مي‌شده، اعصاب را آرام مي‌كند و قرص‌هايي از آن تهيه شده است.

گياه گل ساعتي كه از گل آن به شكل دم‌كرده استفاده مي‌شود نيز در آرامش اعصاب و روان موثر است.

همچنين گياه علف ‌چاي از قوي‌ترين گياهان براي درمان افسردگي است كه از گل‌هاي زرد و طلايي آن بيشتر استفاده مي‌شود و چون اين گياه نمونه سمي هم دارد بهتر است از قرص و قطره آن استفاده شود.

گياه اسطوخودوس نيز گياهي آرام‌بخش است كه از قديم در طب سنتي نقاط مختلف دنيا به صورت جوشانده مورد مصرف قرار مي‌گيرد و در صنايع هم فرآورده‌هايي از آن تهيه شده ‌است.

بادرنجبويه كه گياهي از خانواده نعناست و بويي مطبوع و شبيه به‌ليمو دارد و به صورت جوشانده استفاده مي‌شود، براي آرامش اعصاب توصيه مي‌شود.

براي مصرف همه اين گياهان بايد پنج گرم آن در يك ليوان آب و به مدت پنج دقيقه جوشانده شود.

دكتر صالحي، داروساز و متخصص گياهان دارويي و استاد دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تهران