سلامتيران: آخرين تحقيقات انجمن مد و زيبايي فرانسه نشان مي‌‌دهد که استفاده از ماسک‌هاي ميوه‌اي و طبيعي بعد از اصلاح صورت تا حد زيادي از ايجاد آکنه و التهابات پوستي جلوگيري مي‌کند.به گزارش خبرگزاري مدانيوز، در اين تحقيق از سه گروه در رده‌هاي سني 20 تا 38 سال استفاده شد. گروه‌ها متشکل از 15 زن و 10 مرد با پوست‌هاي تيره تا روشن و خشک، معمولي و چرب بودند.


گروه اول، پس از اصلاح صورت به مدت 20 دقيقه از ماسک‌هاي ميوه و گياهي استفاده کردند.


گروه دوم، پس از اصلاح، صورت خود را با آب سرد شستند و کرم مرطوب‌کننده زدند و گروه سوم نيز بعد از اصلاح، اقدامي نکردند.


پس از گذشت سه روز تنها چهار نفر از گروه اول دچار آکنه و التهابات پوستي و در گروه دوم و سوم، به ترتيب 7 و 9 نفر دچار اين مشکلات پوستي شده بودند. نتايج اين تحقيق در مجله جديد مد و زيبايي فرانسه منتشر شده است.