بررسی متخصصان زیبائی روسیه حاکی از آن است که آقایانی که صورت خود را با تیغ ( خود تراش ) اصلاح می کنند , 30%
بیشتر از کسانی که از ماشین مخصوص اصلاح استفاده می کنند, دچار حساسیت های پوستی , زبری و خشن شدن پوست می شوند.به گزارش bbc health , به گفته این متخصصان استفاده هر روزه از تیغ برای اصلاح صورت با گذشت زمان می تواند آکنه و قرمزی در پوست ایجاد کند. به همین دلیل است که توصیه می شود آقایانی که مایل به استفاده از تیغ های یک بار مصرف برای اصلاح صورت خود هستند باید پیش از اصلاح حتما کف مخصوص اصلاح استفاده کنند و بعد از اصلاح صورت هم
استفاده از مرطوب کننده و یا کرم ویتامینه را فراموش نکنند. در عین حال به آقایانی که بعد از اصلاح دچار آکنه های سر سفید می شوند توصیه شده از اصلاح روزانه اجتناب و حد اکثر هفته ای سه روز از خود تراش استفاده کنند و کم کم اصلاح با ماشین های اصلاح را جایگزین خود تراش ها یا همان تیغ های یک بار مصرف کنند

هفته نامه سلامت