گل حسرت، داروی اختصاصی نقرس حاد

گل حسرت (کلشیک) دارای اثر ضد نقرس است، به طوری که از این نظر باید آن را داروی اختصاصی نقرس حاد ذکر کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، و برگرفته از کتاب گیاهان دارویی دکتر “علی زرگری” این گیاه دارویی بومی دارای اثر ضد نقرس است. در دوران درمان نقرس با “کلشیک” همواره باید به این نکته توجه داشت که به مجرد از بین رفتن درد و عوارض نقرس، مصرف آن قطع و مجددا هنگام بروز عوارض مصرف شود.
فرآورده های کلشیک ضمن رفع عوارض نقرسی، اثر شدید بر روی معده و روده دارد؛ باید توجه داشت که ناراحتی های مذکور با حذف مصرف کلشیک برطرف می شود.
گل حسرت/ اخبار
گل حسرت/ اخبار