مجله «تحقيقات آرتريت» منتشر كرد:
عصاره كندرهندي در بهبود التهاب مفاصل موثر است


پژوهشگران در آمريكا اعلام كردند كه نوعي گياه موسوم به «كندرهندي» (Indian Frankincense) مي‌تواند علائم آرتريت يا التهاب مفاصل را كاهش دهد.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، ‌به گفته اين پژوهشگران؛ عصاره گياهي با نام علمي "Baswellia Serrata" در مطالعات اخير روي شمار زيادي از بيماران مورد آزمايش قرار گرفت.

بيماراني كه از اين داروي گياهي استفاده كرده بودند گزارش دادند كه بسيار راحتتر حركت مي‌كردند، درد كمتري داشتند و سختي و گرفتگي مفاصل آنها نيز كاهش پيدا كرده بود.

طبق مقاله منتشر شده در مجله «تحقيقات آرتريت» اين گياه هزاران سال در طب سنتي هند مورد استفاده قرار مي‌گرفته است.

متخصصان مي‌گويند كه يقينا براي بيماري استئوآرتريت بايد درمانهاي جديدتر و ايمن‌تري شناسايي شوند. هرچند كه بسياري از روش‌هاي موثر فعلي كه درد را كاهش مي‌دهند مانند ورزش‌هاي تقويت كننده عضلات، پوشش‌هاي جذب كننده شوك و نيز كاهش وزن كمترين عوارض جانبي نامطلوب را در پي دارند.

استئوآرتريت شايعترين نوع آرتريت (التهاب مفاصل) است كه به طور طبيعي روي مفاصل نگهدارنده وزن مانند دستها، مچ‌ها، پاها و ستون فقرات تاثير مي‌گذارند.

دكتر سيبا راي چائودهوري از دانشگاه كاليفرنيا در آمريكا مي‌گويد: درمانهاي دارويي امروزي اثرات شديد بسيار زيادي دارند و به همين دليل دانشمندان مترصد شكار جايگزيني بهتر و موثرتر با عوارض بسيار كمتر هستند.

در اين تحقيقات در نهايت آنها عصاره اين گياه را كه با يك ماده شيميايي موسوم به AKBA غني شده بود را مورد آزمايش قرار دارند كه تصور مي‌شود ماده فعال گياه فوق است.

حدود 70 بيمار كه دچار آرتريت شديد در زانوهايشان بودند در اين آزمايشات شركت كردند كه به تعدادي از آنها كپسولهايي با دوز كم، به عده‌اي ديگر كپسولهايي با دوز زياد و به باقي مانده آنها شبه دارو داده شد كه فاقد ماده فعال بودند.

در مدت كمتر از هفت روز بيماراني كه داروي كندر هندي مصرف كرده بودند اظهار بهبودي در ميزان درد و سختي مفاصل خود كردند، در صورتي كه در گروهي كه شبه دارو مصرف كرده بودند اين تغييرات مثبت مشاهده نشد و مطالعات تا 90 روز ادامه پيدا كرد.

آزمايشات روي مايع بين مفاصل آسيب ديده نيز نشان داد كه ميزان آنزيم مربوط به آرتريت در افرادي كه كندر هندي مصرف كرده بودند، كاهش يافته است.

دكتر سيبا در توضيح آزمايشات خود و دستيارانش خاطرنشان كرد: ما نشان داده‌ايم كه عصاره اين گياه غني شده با AKBA مي‌تواند راهي موثر براي درمان استئوآرتريت در زانو باشد.


با اين وجود برخي از متخصصان انگليسي خواستار احتياط در اين زمينه شدند. آنها مي‌گويند؛ نتايج به دست آمده از تاثير اين گياه در بهبود درد زانوي اين بيماران جالب است اما تعداد بيماران شركت كننده در آزمايشات اندك بوده و هم چنين مشكلاتي در زمينه طراحي آزمايش گزارش شده وجود داشته كه با توجه به اين موارد بايد اطلاعات بيشتري در مورد ايمني مصرف بلند مدت و يا متوسط گياه فوق بدست آيد.