«وليک» موثر براي کاهش اسيد اوريک و درمان نقرس

عضو هيات علمي مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي ساري گفت: گياه سرخ وليک براي فشار خون بالا ، تصلب شرائين، ضعف عضلات قلب و نارسايي کرونر بسيار مفيد است.

محمد اکبرزاده در گفت وگو با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) منطقه مازندران، اظهار داشت: سرخ وليک درختچه‌اي است با شاخه‌هاي خاردار و گلهاي سفيد و اکثرا در نواحي جنگلي واقع در اراضي کوهستاني استان داراي رويش است.

وي ادامه داد: گل، برگ، ميوه و پوست گياه سرخ وليک از قسمتهاي مورد استفاده اين گياه است.

عضو هيات علمي مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي ساري با بيان اينکه گياه سرخ وليک در کاهش فشار خون، ضد حمله قلبي، کاهش کلسترول سرم و قدرت حرکات قلب بسيار موثر است، گفت: اين گياه براي فشاري خون بالا ، تصلب شرائين، ضعف عضلات قلب و نارسايي کرونر بسيار مفيد است.

اکبرزاده خاطرنشان کرد: دانه‌هاي گياه سرخ وليک قادر به کاهش اسيد اوريک و درمان نقرس است.