دكتر علي باغبانيان/روان‌پزشك و استاديار دانشگاه علوم پزشكي تهران/15 نکته درباره ازدواج دوم
دومين بار، دومين يار

مرد و زن با هم پيمان زناشويي مي‌بندند اما اين پيوند ممكن است به دلايلي به شكست بينجامد يا با فوت يكي از زوجين، از هم گسيخته شود. آمارها نشان مي‌دهد بخش وسيعي از زنان مطلقه يا بيوه که گاه جوان نيز هستند تا پايان عمر تنها مي‌مانند...

اين امر مي‌تواند تبعات فردي و اجتماعي عميقي بر جاي بگذارد. با توجه به آنکه زنان نيمي از افراد جامعه انساني را تشکيل مي‌دهند و به‌عنوان مادر و اولين مربي، تربيت نسل را به‌عهده دارند، توجه به سلامت جسمي، رواني و اجتماعي آنها، باعث سلامت نسل و جامعه خواهد شد.


جدايي زن و مرد از يكديگر، مشكلات زيادي به دنبال دارد. تنهايي، محروميت از زندگي خانوادگي، نبود سرپرست، رنج نگهداري از فرزندان، مشكلات مالي و اجتماعي، آسيب‌هاي روحي و رواني، هر يك مي‌توانند عاملي براي اقدام به ازدواج مجدد باشند اما بخشي ديگر از افراد، ممكن است پس از تجربه طلاق يا فوت به علت وجود موانع فرهنگي، ‌اجتماعي، تنهايي را به وصلت دوباره ترجيح دهند. اگر زندگي زناشويي جديدي آغاز شود، تا حدودي شرايط زندگي آنها تغيير خواهد كرد. در بين تمام نهادها،‌ سازمان‌ها و تاسيسات اجتماعي، خانواده نقش و اهميتي خاص و بسزا دارد. براي زنان و مرداني كه به هر دليل مي‌خواهند براي دومين‌بار ازدواج كنند، توجه به نكات زير الزامي است:


1.دلايل جدايي از همسر اول بايد مشخص باشد و به طور كامل بررسي شود تا احتمال تكرار طلاق در ازدواج دوم به حداقل ممكن برسد. بديهي است در افرادي كه به دلايل قهري مانند فوت همسر تنها زندگي مي‌كنند اين احتمال بسيار پايين است.

2.اگر همسرتان فوت کرده و شما تمايل به داشتن رابطه با خانواده او حتي پس از ازدواجتان را داريد، بايد در اين مورد با همسر جديدتان به تفاهم برسيد و پنهان‌کاري را کنار بگذاريد.

3.در صورت امكان شناخت نسبي از همسر قبلي فرد مي‌تواند به پيش‌بيني و پيشگيري مشكلات اين افراد كمك شاياني بكند.

4.توجه به سلامت فيزيكي و رواني افرادي كه قصد ازدواج دارند ضروري است. اين مهم با مشاوره با پزشكان و مشاوران مجرب امكان‌پذير خواهد بود.

5.از آنجا كه اغلب افراد از زندگي قبلي خود خاطرات خوب و لذت‌بخشي ندارند يادآوري خاطرات گذشته باعث تخريب روابط عاطفي فرد خواهد شد.

6.بديهي است كه هماهنگي‌هاي نسبي بين زن و مرد از جهت وضعيت فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، فيزيكي، شغل، سن و... در تداوم ازدواج نقش پررنگي ايفا خواهد كرد.

7.فراموش نكنيد كه قبل از ازدواج يا بعد از ازدواج تعريف و تمجيد مرد از زن سابق خود يا زن از شوهر سابق خود مي‌تواند حس بدبيني و حسادت بين زن و شوهر را فراهم كند.

8.صداقت بايد سرلوحه افراد در ازدواج دوم باشد. هرگونه پنهان‌كاري ولو با نيت خير توسط هر يك از زوجين اعتماد بين آنها را خدشه‌دار خواهد كرد.

9.اگر از همسر سابق خود فرزندي داريد بايد قبل از ازدواج دوم مشخص شود كه فرزند نزد چه كسي و تا چه زماني نگهداري مي‌شود.

10.اگر قرار است با فرزندان همسرتان زندگي کنيد، بهتر است که حد و حدودتان را مشخص و تمام شروط خود را پيش از ازدواج مطرح کنيد.

11.اگر از ازدواج قبلي خود فرزندي داريد، بهتر است در مورد تعداد فرزنداني که دوست داريد با همسر جديدتان داشته باشيد هم با او صحبت کنيد تا اختلافي در آينده پيش نيايد.

12.هرگونه مسايل مبهمي كه احتمال دارد بر روابط زن و مرد تاثير منفي بگذارد بايد به شكل شفاف مطرح و توافق حاصل و در صورت امكان مكتوب شود.

13.شرايط هر يك از زوجين درمورد وضعيت مالي، اشتغال، استقلال مالي و ساير شروط ممكن به‌طور دقيق مطرح شود. توافقات طرفين عامل مهمي در تحكيم خانواده است.

14.از آنجا كه هر يك از زوجين ممكن است به بستگان همسر سابق شريك زندگي خويش حساس باشند اصرار بر ايجاد رابطه و علاقه مي‌تواند مشكل‌ساز باشد.

15.با توجه به تجربه تلخ هر يك از زنان و مردان در ازدواج قبلي گاهي شاهد وسواس و سختگيري بيش‌ازحد در اين‌گونه افراد هستيم كه غيرطبيعي تلقي شده و نياز به تغيير نگرش فرد به حالت واقع‌بين دارد.

هفته نامه سلامت