ملالي نيست ، حتي دوري شما همسر قديمحتي اگر از ازدواج قبلي تجربه خوبي نداشته باشيد، با فكروتدبير مي‌توانيد زندگي سالم و كاملي بسازيد.
دكتر جان گري
‌‌ ترجمه:فرشته‌ آل‌علي
وقتي زن و شوهر بعد از جدايي‌شان ‌مجددا با فرد ديگري ازدواج مي‌كنند، از نظر روابط عاطفي و‌جنسي با مشكلاتي روبرو مي‌شوند، بخصوص اگر در ازدواج قبلي در اين موارد مشكلاتي وجود داشته و يا علت جدايي،‌خيانت در زندگي زناشويي و يا عدم وجود عشق و علاقه كافي بوده باشد. در اين مواقع فردي كه بعد از جدايي مجددا ازدواج مي‌كند، كمي وحشت دارد كه سايه اين وحشت از زندگي جديد بر سر روابط جنسي هم سنگيني مي‌كند. امكان ندارد اين افراد بتوانند روابط خوبي با همسر جديد خود داشته باشند مگر اينكه دليل ازدواج مجدد آنها منطقي و انتخاب آنها عاقلانه باشد.
اگر بعد از جدايي به سرعت و بدون گذشت زمان لازم براي ترميم روحيه آسيب ديده خود و تنها براي رهايي از تنهايي و يا انتقام از طرف مقابل ازدواج كنيد، در همه موارد مخصوصا روابط عاطفي و جنسي‌تان‌ با مشكل روبرو مي‌شويد. فكر مي‌كنيد چه مراحلي را بايد طي كرد تا آمادگي لازم براي زندگي جديد و به ويژه سلامت روابط جنسي با همسر جديد فراهم شود؟

چه بايد كرد؟
)1 بايد موارد سوگواري بعد از جدايي طي شده باشد. چون بعد از جدايي طرفين بايد بطور كامل از شر احساسات منفي خود راحت شده‌، ‌براي زندگي تلخ گذشته سوگواري كرده ودر نهايت از هر نوع ناراحتي و عصبانيت نسبت به همسر سابق خود فارغ شده باشند. تنها در اين صورت است كه آمادگي برقراري روابط احساسي و عاطفي جديد را با همسر جديد داريد و باز هم مي‌توانيد از زندگي خود لذت ببريد. مسلما در اين شرايط، روابط جنسي شما هم با مشكل روبرو نمي‌شود. البته براي اينكه به اين نقطه برسيد و از شر تمام احساسات منفي زندگي مشترك گذشته راحت شويد، بايد مدت زماني را سپري كنيد . هر چقدر هم كه اين‌كار سخت باشد بايد انجامش بدهيد تا در مابقي زندگي خود احساس رضايت داشته باشيد.
)2 تمايل و علاقه شما نسبت به همسر جديدتان تنها عاطفي و فيزيكي نيست. يعني او را احساسي انتخاب نكرد‌ه‌ايد و يا چون خوش چهره است با او ازدواج نكرده‌ايد. انتخاب مجدد شما بايد عاقلانه و منطقي بوده و البته پاي علاقه هم در ميان باشد. در بعضي موارد افراد بعد از جدايي تنها به اين دليل مجددا ازدواج مي‌كنند كه از شر مشكلات متعدد بعد از جدايي(مسائل مالي،‌حرف مردم و يا فشار روحي و...) فارغ شوند كه اين‌كار مانع ازدواج موفق شده و بخصوص در بعد روابط جنسي با مشكل روبرو مي‌شوند. بين شما و همسر جديدتان بايد عشق، احترام،‌ اعتماد و احساسات مثبت وجود داشته باشد. اگر هر چهار مورد ذكر شده سر جاي خود باشند آن‌وقت امكان وجود روابط جنسي موفق و رضايت بخش فراهم مي‌شود.
)3 همسر جديد شما هم دقيقا موارد ذكر شده را نسبت به شما داشته باشد، يعني عشق، احترام، اعتماد و احساسات مثبتي نسبت به شما داشته و شما به اين مسئله كاملا اطمينان داشته باشيد. تنها در اين صورت او هم ارزش زندگي با شما را دارد و قطعا درروابط جنسي هم موفق عمل خواهد كرد، در غير اين صورت آن‌قدر مشكلات جديدي بوجود مي‌آيد كه اصلا رابطه جنسي محو مي‌شود.

موانع را از سر راه خود برداريد
در قسمت قبل 4 مورد را ذكر كرديم كه بايد در هر دو طرف وجود داشته باشد تا در روابط جديد بعد از ازدواج مجدد رضايت‌خاطر فراهم شود. در عوض به نقطه مقابل قضيه هم دقت كنيد. در اينجا 4 مورد وجود دارد كه نبايد در روابط جديد شما وجود داشته باشند و يا زندگي مشترك تازه نبايد بر اساس آنها بنا شده باشند.
1 پاي انتقام از همسر سابق درميان نباشد. اگر فكر مي‌كنيد بعد از طلاق بايد فورا ازدواج كنيد تا حال همسر سابقتان را جا بياوريد و يا از او انتقام بگيريد سخت در اشتباهيد. چون در اين صورت احساسات مثبتي بين شما و همسر جديدتان وجود ندارد و اين مسئله تاثير بسيار بدي بر روي روابط جنسي مي‌گذارد. فكر نكنيد اگر همسر سابقتان ازدواج كرده، شما هم بايد الزاما اين‌كار را انجام دهيد. اگر قصد ازدواج مجدد داريد به شرايط و تمايلات دروني خودتان فكر كرده و فكر انتقام را از سرتان بيرون كنيد.
2 بعضي مواقع افراد فكر مي‌كنند با ازدواج مجدد بعد از جدايي و تمركز بر روي روابط جنسي به نوعي عواطف و احساسات جريحه‌دار شده آنها ترميم مي‌شود. يادتان باشد روابط جنسي سلاحي نيست كه با آن بتوانيد اشتباهات گذشته خود را ترميم كنيد و يا با اين‌كار از عواطف و احساسات دروني خود حمايت كنيد. در ازدواج مجدد بعد از طلاق بايد بر روي عشق واقعي و احترام متمركز شويد و تنها براي رفع نيازهاي جنسي و يا سرپوش گذاشتن بر نيازهاي برطرف نشده قبلي به اين‌كار اقدام نكنيد، چون حتما اين اقدام با شكست مواجه مي‌شود. اگر از لحاظ روحي قدرت تشكيل مجدد خانواده را نداريد و يا حس مي‌كنيد هنوز از نظر عاطفي با هيچكس همخواني نداريد، صرفا بر مبناي رفع نياز جنسي ازدواج نكنيد.
3 روابط جنسي، صميميت عاطفي و روحي بدنبال نخواهد داشت، بلكه برعكس اول بايد از نظر احساسي و روحي با شريك جديد زندگيتان همخواني داشته باشيد تا روابط جنسي سالمي بوجود بيايد. وقتي علاقه و عشق صحيح و مناسبي‌ برقرار شود تغييرات فيزيكي بسياري بدنبال آن بوجود مي‌آيد.
4شايد فكر مي‌كنيد اگر به سرعت بعد از طلاق ازدواج كنيد و رابطه‌اي جديد برقرار شود، همه چيز به همان سرعت رو به بهبودي مي‌رود و مشكلي بوجود نمي‌آيد. ازدواج بدون فكر و بافاصله بسيار كم بعد از طلاق، بخصوص اگر با هدف تامين نيازهاي جنسي باشد، به هيچ وجه يك رابطه شاد‌، ‌طولاني‌مدت، بادوام و سالم را ضمانت نخواهد كرد. فكر نكنيد همسر جديدتان به سرعت عاشقتان مي‌شود و فقط با برقراري رابطه جنسي مي‌توان به اين هدف رسيد، بلكه در اصل اين‌كار باعث از بين رفتن موفقيت در زندگي جديد مي‌شود. شما با اين‌كار زندگي مشترك تازه را صرفا به سمت صميمت فيزيكي و جسمي هل داده‌ايد بدون اينكه به توانايي و آمادگي خود براي ايجاد رابطه محكم زناشويي فكر كرده باشيد. زندگي مشترك و ازدواج مثل تخم‌مرغ شانسي نيست كه حتما در آن جايزه‌اي وجود داشته باشد. گاهي نه تنها جايزه‌اي در كار نيست بلكه جهنمي واقعي در انتظار شماست.
نمي‌خواهيم شما را بترسانيم اما اگر بعد از طلاق قصد ازدواج داريد فكر نكنيد جذابيت ظاهري و يا صرف برقراري رابطه جنسي با همسر جديدتان مشكل گشاست.در عوض صبر كنيد و ‌‌بگذاريد زمان بگذرد. مطمئن شويد كه تمام دردها و سختي‌هاي زندگي مشترك قبلي را پشت‌سر گذاشته‌ايد و ترميم كامل روحي را بدست‌ آورده‌ايد. بعد مي‌توانيد دوباره شروع كنيد، شريك زندگي‌تان را انتخاب كرده و به او اعتماد پيدا كنيد. اگر هم در اين دوران يعني دوران ترميم روحي با مشكلي روبرو شديد و يا حس كرديد نمي‌توانيد از شر عواطف منفي گذشته خلاص شويد هميشه راه‌حل‌هايي وجود دارد. قرار نيست نياز جنسي خود را ناديده بگيريد اما در زندگي مشترك جديد و ازدواج مجدد بعد از طلاق، مسائل جنسي بايد آخرين مواردي باشند كه مدنظر قرار مي‌گيريد و نبايد تنها براي ارضاء آن ازدواج كنيد. اگر هم در اين زمينه به ويژه در زندگي مشترك قبلي با مشكلاتي روبرو بوده‌ايد (مثل خيانت در زندگي زناشويي و يا ساير مشكلات جنسي) از مشاوران كمك بگيريد. تنها در اين صورت و با طي زمان و صبر مي‌توانيد دوباره شادي را در زندگي خود لمس كنيد.

هفته نامه سلامت