مدیرکل دفتر پیشگیری از معلولیت های سازمان بهزیستی گفت: 50 درصد از معلولیت های ذهنی، نابینایی و ناشنوایی زمینه ژنتیکی دارد.


به گزارش واحد مرکزی خبر حبیب الله مسعودی فرید با اشاره به اینکه 70 درصد از مراجعان به مراکز مشاوره، ازدواج های فامیلی داشته اند، افزود: خانواده های دارای فرزند معلول، زنان بالاتر از 35 سال و زوج هایی که با هم نسبت فامیلی دارند، برای اینکه صاحب فرزند شوند، باید به مراکز مشاوره ژنتیک مراجعه کنند.

وی با اشاره به اختصاص حدود یک میلیارد تومان برای توسعه مراکز مشاوره و کمک به نیازمندان برای انجام مشاوره ژنتیک گفت: سازمان بهزیستی، پس از مددکاری، حدود 60 درصد از هزینه های آزمایش ژنتیک را پرداخت می کند.

مسعودی فرید با اشاره به اینکه از 169مرکز مشاوره، 132مرکز غیردولتی است، افزود: امسال، مراکز مشاوره غیردولتی گسترش می یابد.

مدیرکل دفتر پیشگیری از معلولیت های سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه باید در بخش مشاوره ژنتیک، فرهنگ سازی شود، ابراز امیدواری کرد: با همکاری وزارت رفاه، مشاوره ژنتیک و آزمایش ها درتعرفه های بیمه ای قرار گیرد.