مهر: محققان مدرسه پزشکي دانشگاه ليدن در هلند، دو ژن با عناوين TRAF1 و C5 را شناسايي کردند که با تداوم فرآيندهاي التهابي در سيستم ايمني بدن مرتبط هستند. اين ژن‌ها فاکتور خطر ژنتيکي ابتلا به التهاب مفاصل را افزايش مي‌دهند.
اين محققان موفق شدند که محل دقيق ژنTRAF1 را روي کروموزم 9 در منطقه q33-34 تعيين کنند. در اين بررسي‌ها ارتباط ميان محل اين ژن‌ها با حضور «خود پادتن‌ها» کشف شد. خود پادتن‌ها (autoantibodies) پادتن‌هايي در مقابل آنتي‌ژن‌هاي طبيعي بدن هستند و به طور معمول در بيماران مبتلا به بيماري‌هاي خود ايمني ديده مي‌شوند.
دانشمندان هلندي با بررسي 735 بيمار مبتلا به ديابت نوع يک و 746 بيمار مبتلا به SLE (بيماري کشنده خود ايمني مزمن) ارتباط ابتلا به اين بيماري‌ها را با ژن‌هاي TRAF1 و C5 کشف کردند.
به گفته اين محققان، اين دو ژن نقش مهمي در بروز بيماري‌هاي خود ايمني چندگانه ايفا مي‌کنند و از آنها مي‌توان به عنوان هدف‌هاي درماني آينده در معالجه بيماري‌هاي خود ايمني بهره گرفت.