سلامتيران: بر اساس تحقيقات انجام شده، احساس نا امني و بي‌اعتمادي در روابط‌ ‌نزديك با ديگران ممكن است باعث ضعف سيستم ايمني شود. محققان ايتاليايي با مطالعه بر روي 61 زن سالم به اين نتيجه رسيدند، زناني‌ ‌كه در روابط نزديك و واقعي مشكل دارند، علائمي از عملكرد ايمني ضعيف‌تر را نشان مي‌دهند. تحقيقات نشان مي‌دهد استرس مزمن مي‌تواند باعث‌ ‌كاهش ايمني بدن شود و ميزان اين تاثير كه ممكن است بستگي به چگونگي درك و واكنش فرد به‌ ‌اين اضطراب داشته باشد، بر روي عملكرد ايمني بدن موثر است. احساس نا‌امني در دوستي بر قابليت افراد در تنظيم‌ ‌احساساتشان، از جمله اينكه چطور اضطراب را درك كرده و با آن رفتار‌ ‌كنند، تاثير مي‌گذارد.