ايرنا: تحقيقات دانشمندان دانشگاه دوك نشان مي‌دهد، سيستم ايمني بدن موش‌هاي خانگي و صحرايي كه در فاضلاب‌ها و مزارع زندگي مي‌كنند از موش‌هايي كه در آزمايشگاه‌هاي پاكيزه و ضدعفوني به‌سر‌ ‌مي‌برند، سالم‌تر است.
به گزارش آسوشيتدپرس، به گفته اين دانشمندان زندگي خيلي پاكيزه انسان‌ها را بيمار مي‌كند‌ ‌ اين مطالعه در واقع تاييدي است بر يك فرضيه 17ساله كه دنياي بهداشتي غرب‌ ‌را تا حدودي مسئول افزايش ميزان ابتلا به آلرژي،آسم، ديابت نوع اول و آرتريت روماتوئيد مي‌داند‌. ‌اين فرضيه با نام <فرضيه بهداشت> نشان مي‌دهد سيستم ايمني بدن در اوايل زندگي به‌ ‌مبارزه با بيماري و آلودگي طلبيده نمي‌شود. بنابراين دفاع طبيعي بدن به محرك‌هاي‌ ‌كوچكي مانند گرده گياهان واكنش شديد نشان مي‌دهد‌.