دکتر عليرضا سالک‌مقدم - استاد و مدير گروه ايمونولوژي دانشگاه علوم پزشکي ايران، متخصص ايمونولوژي باليني
بعدا به حرف‌هاي بدن فکر کن!


سيستم ايمني به وسيله عناصر خود سه فعاليت عمده زير را در بدن انجام مي‌دهد:
1) دفاع در مقابل عوامل بيگانه و مهاجم
2) پاک‌سازي
3) مراقبت ويژه....


1) دفاع در مقابل عوامل بيگانه و مهاجم: هريک از سلول‌هاي ايمني در تمام شبانه‌روز مراقب قلمروي بدن بوده و در صورتي که فردي به وسيله هر يک از عوامل بيماري‌زا تحت حمله قرار گيرد بدون هيچ‌گونه ترديد و با استفاده از تمام توان خود به مقابله مي‌پردازند و در اين امر بدون مزاحمت در برنامه يکديگر هر يک به وظايف از پيش تعيين شده عمل مي‌نمايند.


2) پاک‌سازي: طبيعي است که در جريان مبارزه تعداد قابل توجهي از سلول‌ها و عوامل مهاجم و همچنين سلول‌هاي ايمني مجروح و يا کشته شده و در محيط التهاب باقي مي‌مانند که گروه ديگري از سلول‌هاي ايمني مسوول پاکسازي محيط کارزار بوده و از آزاد شدن سموم مضر در اين محيط جلوگيري مي‌کنند.


3) مراقبت ويژه: همه روزه در بدن، تعداد بسياري سلول‌هاي سرطاني به وجود مي‌آيند که توسط سيستم ايمني مهارشده و از تکثير و عملکرد مضر آنها براي بدن جلوگيري به عمل مي‌آيد.


سيستم ايمني ما چند ويژگي مهم دارد که عبارتند از:


الف قدرت تشخيص اختصاصي، ب شناخت خودي از بيگانه، ج خاطره ايمونولوژيک(حضور ساختارهاي گوناگون و حتي بسيار نزديک به يکديگر را با ظرافت تشخيص داده و تا سال‌هاي طولاني، خاطره ورود آنها را به بدن حفظ مي‌نمايند و در نتيجه در مقابله مجدد با آنها سريع‌تر، شديدتر و با دوام‌تر عمل مي‌کنند)، د کنترل خود: سيستم و عناصر ايمني به خوبي مي‌دانند چه زمان بايد فعاليت کرده و چه زمان استراحت و بازسازي کنند، چه زمان بايد به حيات ادامه داده و چه زمان بايد به نفع قلمروي بدن کنار روند و حتي در صورت نياز ايثار کرده و به خودکشي برنامه‌ريزي شده براي بقاي بقيه بدن دست بزنند.


کاش ياد مي‌گرفتيم که چون سيستم ايمني چه وقت کار کنيم و چه وقت به خودسازي بپردازيم، چه وقت عکس‌العمل نشان دهيم و چه وقت شرايط موجود را تحمل کنيم و پاسخي نداشته باشيم (که گاهي ندادن پاسخ بهترين پاسخ است)، چه وقت بخنديم و چه وقت گريه کنيم، به چه ميزان فعاليت کنيم و به چه ميزان به ديگران کمک کنيم و چه وقت بگذاريم ديگران خود به وظايف خود عمل کنند و در يک کلام بر خود و شرايط اطراف خود بدون هيچ‌گونه خود بزرگ‌پنداري و يا کوچک‌پنداري مديريت کنيم، وقتي وظايفمان را انجام مي‌دهيم در صرف انرژي زياده‌روي نکنيم و انرژي خود را هدر ندهيم و در صورت نياز عناصر موجود در بدن را براي رشد سلول‌هاي ديگر به آنها هديه دهيم، هرگز با يکديگر در انجام وظيفه رقابت ناسالم نکرده بلکه هميشه براي رسيدن به هدف مشترک به صورت اعضاي يک تيم کمک حال يکديگر باشيم و در صورت حضور نداشتن يک عضو جاي او را پر کنيم.