بعد از تحقيقات 20 ساله گروهي از پژوهشگران ايمونولوژي و هماتولوژي بيمارستان نکر پاريس، پژوهشگران موسسه انسرم در مجله New england journal of medicine مقاله‌اي به چاپ رساندند که نشان مي‌دهد از ميان 9 کودک مبتلا به نقص ايمني در فرانسه که تحت درمان تزريق ژن بين سال‌هاي 1999 تا 2002 قرار گرفتند، حال 8 نفر خوب است و بهبود کامل پيدا کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه اين کودکان که مجبور بودند تا زماني که اهداکننده مغز استخوان پيدا شود، درون اتاق‌هاي استريل مخصوص زندگي مي‌کنند، حالا مي‌‌توانند در کنار خانواده زندگي کاملا نرمالي را تجربه کنند. در حقيقت کودکان مبتلا به نقص سيستم ايمني هنگام تولد به دليل نداشتن لمفوسيت‌هاي T سيستم ايمني نداشته و ممکن است به عفونت‌هاي سختي مبتلا شوند. در صورتي که اهداکننده مغز استخوان پيدا شود در 80 درصد موارد بهبود مي‌يابند اما اگر بدن نوزاد پيوند را نپذيرد احتمال موفقيت 30 تا 50 درصد است. دليل ابتلا به اين بيماري فقدان ژن مشخصي روي کروموزوم x است. محققان در سال 1990 تصميم گرفتند اين ژن را به درون سلول‌هاي بنيادي مغز استخوان تزريق کنند و بعد از انجام يک سري آزمايش روي موش‌ها نهايتا اين مساله روي يک نوزاد يک ماهه که اهداکننده‌اي نداشت در سال 1999 آزمايش شد و موفقيت‌آميزم بود و بعد از 2 ماه سيستم ايمني کودک فعاليت خود را آغاز کرد تا سال 2002، 10 کودک مورد آزمايش قرار گرفتند که متاسفانه 2 کودک در اثر ابتلا به لوسمي فوت کردند. در حال حاضر براي آنکه اين نوع درمان از حالت آزمايشي خارج شود محققان انگليسي و بوستني هم دست به انجام آزمايشاتي يکسان زده‌اند تا نتايج مورد بررسي قرار گيرد.