عضو هيات علمي ايمونولوژي دانشگاه علوم پزشکي تهران:
حضور مشاور ايمونولوژي در بخش‌هاي درمان ضروري است


عضو هيات علمي ايمونولوژي دانشگاه علوم پزشکي تهران، تاكيد كرد: نقش ايمونولوژي در تقويت سيستم ايمني بدن و تشخيص و درمان بيماري‌ها مهم بوده و حضور يک مشاور ايمونولوژي در بخش‌هاي درماني در جهت کمک به روند درماني ضروري است.

نعمت الله خوانساري در گفت وگو با خبرنگار بهداشت و درمان ايسنا منطقه علوم پزشکي تهران، وضعيت ايمونولوژي ايران را در سطح جهاني رو به پيشرفت دانست و با تاکيد بر نياز جامعه به تعداد بيشتر ايمونولوژيست، تصريح کرد: خوشبختانه طي سال هاي اخير پيشرفت‌هاي زيادي در زمينه فارغ التحصيلان رشته‌هاي ايمونولوژي داشته‌ايم، اما هنوز فضا هست و نياز به آن احساس مي‌شود.

وي عدم حضور يک ايمونولوژيست در هر بخش بيمارستاني را از ضعف‌هاي سيستم درماني کشور خواند و گفت: حضور يک مشاور ايمونولوژي در بخش‌هاي درماني بيمارستان‌ها کمک موثري در بهبود روند درمان بيماران در مراحل مختلف از فيزيوتراپي تا احياي قلبي خواهد بود.

عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران، با اعتراض به تقسيم بندي ايمونولوژي در گروه رشته‌هاي علوم پايه در کشور تاکيد کرد: امروزه مرز بين رشته‌هاي علوم پايه و باليني بسيار باريک است و رشته ايمونولوژي امروز از حالت علوم پايه‌اي صرف خارج شده اما متاسفانه در کشورهاي جهان سوم همچنان به عنوان يک رشته علوم پايه تلقي مي شود.

وي اضافه کرد: متاسفانه درس ايمونولوژي در آموزش پزشکان عمومي جدي گرفته نشده و در مراحل باليني به آن پرداخته نمي شود و بايد با بازنگري برنامه‌هاي آموزشي ايمونولوژي را وارد مراحل باليني کنيم.

دکتر خوانساري بر لزوم هوشياري مردم در زمينه نقش سيستم دفاعي بدن در جلوگيري از بروز بيماري‌ها تاکيد کرد و افزود: اگر سيستم ايمني بدن صحيح و کامل عمل کند بدن مي تواند با کليه عوامل عفوني و غيرعفوني مبارزه و از بروز انواع سرطان ها و بيماري‌هاي مختلف جلوگيري کند.

وي در ادامه تقويت سيستم دفاعي بدن را امري ساده خواند و گفت: ورزش کردن، رژيم غذايي مناسب، پرهيز از آلودگي‌هاي محيطي و جلوگيري از بروز افسردگي از عوامل سهل الوصولي است که به تقويت سيستم ايمني بدن کمک مي‌کند.