تشخیص قبل از تولد بیماریهای نقص ایمنی اولیه در کشور فراهم شد

یک متخصص ایمونولوژی گفت: در حال حاضر تشخیص قبل از تولد بیماریهای نقص ایمنی اولیه در کشور فراهم شده است، ولی بررسی این بیماریها به صورت روتین در هر غربالگری به دلیل هزینه بالا انجام نمی شود.

دکتر نیما رضایی مدیر بیمارستان مرکز طبی کودکان در گفت و گو با خبرنگار ایسنا منطقه دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: پیشرفت‌های زیادی در درمان بیماران مبتلا به نقص ایمنی انجام گرفته است. درمان‌های اختصاصی مانند مصرف ivig برای بیماران دچار کمبود آنتی بادی، مصرف gcsf برای بیماران مبتلا به نوتروپنی و اینترفرون گاما برای بیماران مبتلا به cgd توانسته است کیفیت زندگی بیماران مبتلا را بهبود ببخشد.

وی گفت: این در حالیست که پیوند مغز استخوان نیز درمان قطعی برای برخی از انواع بیماریهای نقص ایمنی اولیه است که طی سالهای اخیر نتایج امید بخش در کشور داشته است.

این متخصص ایمونولوژی تصریح کرد: در حال حاضر تشخیص قبل از تولد بیماریهای نقص ایمنی اولیه در کشور فراهم شده است، بدین معنی که اگر بیماری در خانواده با تشخیص مشخصی وجود داشته باشد امکان بررسی آن بیماری در جنین وجود دارد؛ ولی با این حال باید در نظر گرفت که بررسی این بیماریها به صورت روتین در هر غربالگری به دلیل هزینه بالا انجام نمی شود.