مطالعات اخير برخي از دانشمندان علوم پزشكي نشان مي‌دهد كه ابتلا به افسردگي به عنوان يك بيماري بزرگ روحي اثرات منفي بر روي فعاليت قلب، مغز و نيز استخوان و سوخت و ساز كلي بدن انسان دارد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، به نقل از منابع اينترنتي، با اين حال مطالعات بيشتر اين دانشمندان نشان داده است كه ابتلا به افسردگي روحي سيستم دفاعي بدن انسان را نيز با خطر افت قابل توجه مواجه مي‌كند.

در اين خصوص دانشمندان و محققان دانشگاه اوهايو در آمريكا در جريان تحقيقات خود دريافتند كه در ميان 47 فرد مبتلا به افسردگي كه دچار استرس هم بوده‌اند، پاسخهاي محيطي به چالش‌هاي اطراف در محيط زندگي در ميان اين افراد كاهش قابل توجهي مي‌يابد.