پروتئين‌هايي هستند که توسط پلاسماسل‌ها به طور اختصاصي عليه آنتي‌ژن‌هاي وارده به بدن توليد و ترشح مي‌گردند و با اتصال به آنتي‌ژن، زمينه انهدام آن را فراهم مي‌سازند. آنتي‌ژن ممکن است ويروس، باکتري، قارچ، انگل، پروتئين يا پلي‌ساکاريد باشد. آنتي‌بادي قابل اتصال به همه قسمت‌هاي آنتي‌ژن نيست...

خواص آنتي‌بادي‌ها

آنتي‌بادي‌ها در بسياري از مايعات بدن از جمله اشک، ترشحات دستگاه تنفس، غده بزاق دهان، محتويات روده و ادرار يافت مي‌شوند ولي بيشترين غلظت آنها در سرم خون است. به همين دليل و نيز به علت سهولت به دست آوردن آنها، براي انجام آزمايشات مختلف از آنتي‌بادي‌هاي سرم استفاده مي‌شود.

دو مطالعه نشان مي‌دهد سيستم ايمني بدن موش‌هاي خانگي و صحرايي كه در فاضلاب‌ها و مزارع زندگي مي‌كنند از موش‌هايي كه در آزمايشگاه‌هاي پاكيزه و ضدعفوني به سر مي‌برند، سالم‌تر است. اين دو مطالعه در واقع تاييدي است بر يك فرضيه ??ساله كه دنياي بهداشتي غرب را تا حدودي مسوول افزايش ميزان ابتلا به آلرژي و آسم و برخي بيماري‌هاي خود ايمني مانند ديابت نوع اول و آرتريت روماتوييد مي‌داند. اين فرضيه با نام فرضيه بهداشت نشان مي‌دهد سيستم ايمني بدن در اوايل زندگي به مبارزه با بيماري و آلودگي طلبيده نمي‌شود. بنابراين دفاع طبيعي بدن به محرك‌هاي كوچكي مانند گرده گياهان واكنش شديد نشان مي‌دهد. مطالعات همه‌گيرشناسي نشان مي‌دهد که ميزان ابتلا به آلرژي و آسم در مناطق صنعتي تميزتر بيشتر از مناطقي مانند آفريقا بروز مي‌كند.