سرطان آلت مردانه، رشد پوست و بافت آلت مردانه است که بیشتر در سر آلت و ختنه گاه مشاهده میشود. علائم این بیماری سرخی، سوزش، زخم و وجود توده در آلت است. مراحل: یک- سرطان تنها در سر آلت و یا ختنه گاه. دو- گسترش به بدنه آلت. سه- گسترش یافته به غدد لنفی، متحرک و قابل جراحی. چهار- گسترش یافته به غدد لنفی همراه با متاستاز، ثابت و غیرقابل جراحی. درمان: جراحی، بستگی به میزان گسترش و بافتهای مورد تهاجم دارد. برداشت کامل بافت بیمار بهمراه بافتهای جانبی برای جلوگیری از گسترش بیشتر بافت سرطانی. جراحی میکروسکوپی برای برداشتن بافت سرطانی و کمترین آسیب به بافت سالم آلت. جراحی لیزر برای بریدن و سوزاندن بافت سرطانی. اشعه درمانی، امکان بازگشت سلولهای سرطانی در این روش وجود دارد، و شیمی درمانی. از عوامل خطرزا در سرطان آلت میشود به استعمال دخانیات، فیموسیس، ویروس پاپیلومای انسانی، ایدز و عوارض جانبی درمان بیماری پسوریاسیس اشاره کرد. بر اساس تحقیقات انجام شده ختنه کردن میتواند ریسک ابتلا به این نوع سرطان را کاهش دهد، البته درباره نقش بازدارنده ختنه، دلایل و نتایج مستندی موجود نمی باشد