بیماریهای اکتسابی آلت تناسلی مردانه(بجزعفونی ها)
پریاپیسم
ناشایع است.آلت در حالت طولانی بطور نعوظ باقی میماند... معمولا دردناک و بدون میل جنسی و تحریک جنسی هست. بیمار با تاریخچه ای نعوظ دردناک آلت که از چند ساعت قبل شروع شده است مراجعه میکند.جسم غاری به علت پرخونی.. سفت و در لمس حساس است.گلنس و جسم اسفنجی نرم هستند.اکثر مولفین علت اصلی پریاپیسم را انسداد فیزیولوژیک در تخلیه وریدی می دانند که منجر به تجمع خون غلیظ با o2 کم ...co2 زیاد در داخل جسم غاری میگردد. اگر این روند برای چند روز ادامه یابد.. ادم و تورم نسجی بینابینی و فیبروز جسم غاری ایجاد میگردد که در نهایت منجر به ناتوانی جنسی خواهد شد. پریاپیسم از اروژانسهای ارولوژی هست.60% موارد علتی نداره..اما در 40% موارد همراه با بیماریهای زمینه ای مثل لوسمی .. بیماری سلول داسی.. تومور های لگنی... و عفونتهای لگنی.. ترومای آلت .. صدمه به طناب نخاعی یا مصرف دارو میباشد.

فلبو ترومبوز آلت و انسداد مجاری لنفاوی
ورید های سطحی و عروق لنفاوی موجود در سطح دورسال تنه آلت( در قسمت proximal cornea) ممکن است دچار تحریک
و التهاب شوند. معمولا سابقه ترومای خفیف به ناحیه وجود دارد( مثل مقاربت جنسی طولانی). در معاینه یک ساختمان سفت و حساس.. شبیه طناب در قسمت دیستال تنه آلت کشف میشوند و مختصری ادم وجود دارد. فلبوترومبوز و انسداد لنفاوی آلت هر دو خود بخود بر طرف میشوند و فقط باید به بیمار اطمینان داد.


فیموزیس
حالتی است که پره پوس به حدی جمع می شود که نمی توان آن را از روی گلنس به عقب کشید. عفونت مزمن شایعترین علت آن است و در پسر های ختنه نشده دیده می شود. باقیماندن پوست اضافی بعد از ختنه نیز می تواند موجب جمع شدن آن و نهایتا فیموزیس شود. در هر سنی دیده می شود. درمردان مسن دیابتیک التهاب مزمن گلنس و پره پوس میتواند اولین شکایت بیماری دیابتیک باشد. در کودکان زیر 2 سال, بندرت فیموزیس واقعی دیده می شود. ادم اریتم حساسیت پره پوس و ترشحات چرکی
علائم بیماری است. عفونت اولیه را بایستی با داروهای ضد میکربی وسیع الطیف درمان کرد.

پارافیموزیس
حالتی است که با عقب کشیدن پره پوس از گلنس نمی توان آن را به وضعیت عادی برگرداند. علت آن ایجاد التهاب مزمن در زیر
پره پوس اضافی است که منجر به تنگی دهانه پره پوس و تشکیل حلقه سفتی ازپوست به دنبال عقب کشیدن آن در پشت پره پوس
می گردد. این حلقه منجر به احتقان وریدی و تورم گلنس می شود که با پیشرفت آن انسداد شریانی و نکروز گلنس پیش می آید.

ختنه
در مردان ختنه نشده شیوع سرطان آلت افزایش نشان میدهد. در این موارد عفونت مزمن و عدم رعایت اصول بهداشتی از عوامل زمینه ساز هستند. در بیماران مبتلا به عفونت, فیموزیس یا پارافیموزیس.. دلیل ختنه کردن وجود دارد


صدمه به آلت هنگام مقاربت
پارگی تونیکا آلبوژینه( penile fracture)(همان شکستگی پنیس)..به دنبال تماس جنسی اتفاق افتاده.. با درد و تورم همراه است و نیاز به ترمیم جراحی دارد. آمپوتاسیون پنیس را میتوان با جراحی میکروسکوپیک ترمیم نمود. کنده شدن کل پوست پنیس
را میتوان با گرافت پوستی ترمیم کرد. در صدمات پنیس باید جهت بررسی مجرا, رتروگراید یورتروگرافی انجام داد

پلاک پیرونی
این حالت یک قرمزی پلاستیکی آلت است که مردان میانسال و مسن را در گیر میکند. بیمار با شکایت نعوظ دردناک, انحناء دارشدن آلت و نعوظ ضعیف در قسمت پائینی ناحیه مبتلا مراجعه میکند. در معاینه یک پلاک(برجستگی پ.ستی) سفت و فیبروزه(به سختی شبیه چوب) با اندازه های مختلف که تونیکا ابلوژینه( یک لایه سطحی آلت) را درگیر میکند در خط وسط در سطح پشتی آلت وجود دارد و در موارد شدید این پلاک کلسیفیه و استخوانی شده که با رادیو گرافی تایید میشود. همراهی این بیماری با duputrent`s contracture تاندون دست( یک بیماری کف دستها که کف دست سفت شده وباعث جمع کردن انگشتان میشود) دیده شده است. علت بیماری ناشناخته است درمان رضایت بخشی وجود ندارد در 50% موارد بهبودی خودبخودی دید میشود. اگر بهبودی حاصل نشد.. میتوان از پودر اسید پارا آمینو بنزویک و یا قرص ویتامین E بمدت چند ماه استفاده کرد. بسیاری از مولفین خارج کردن پلاک و جایگزینی آن بوسیله گرافت پوستی( نوعی پیوند پوستی) را توصیه میکنند

تنگی مجرا
در مردان شایع است. عفونت بویژه استفاده از سوند مجرا..شایعترین علت ایجاد آن است. صدمات خارجی مثل شکستگی لگن..
صدمات نوع زین اسبی.. نیز از علل ایجاد ان است.جریان ادرار کاهش پیدا کرده.. سایر علائم مثل پراکنده شدن ادرار, جریان دوبل ادرار, قطره قطره کردن ادرار.. ترشحات مزمن مجرا, علائم عفونت, احتباس حاد ادرار.. تکرر ادرار, و ناراحتی هنگام ادرار می باشد.

زگیل مجرا:
شایع نیست.در تمام موارد به دنبال ضایعات پوستی رخ میدهد. شبیه زگیل هستند وبویسله آلودگی با ویروس مربوطه در اثر تماس جنسی مستقیم یا غیر مستقیم ایجاد میشود.شکایت بیمار لکه های خون آلود از مجرا و گاهی سوزش در ادرار کردن و ترشحات مجرا هست.

تنگی مه آ مجرای ادراری:
نوزادان اغلب درجاتی از تنگی مه آ دارند. به نظر میرسد به دنبال در ماتیت آمونیاکی به دنبال ختنه باشد که منجر به مئاتیت
تحریکی طولانی مدت میگردد. در حالت عادی باید سوندی به اندازه 8f به راحتی وارد مجرا شود. در کودکان زیر 10 سال
چنانچه قطر داخلی مه آ کمتر از 5f باشد.. مه آتومی اندیکاسیون دارد.