محققان فنلاندی اعلام کرده‌اند که مردان باید حداقل هفته ای یک مرتبه سکس داشته باشند تا دچار مشکل نعوظ نشوند. اگر این دفعات به 3 بار در هفته برسد احتمال مشکل نعوظ بسیار کم خواهد شد. البته محققان خودارضايی را جزء سکس محسوب نکرده و گفته اند که باید سکس با شخص دیگری صورت بگیرد تا مشکل نعوظ پیس نیاید. هرچند خودارضايی نیز به کاهش مشکل نعوظ کمک می کند. کسانی که یک بار در هفته نعوظ صبحگاهی دارند 2.5 برابر بیشتر از کسانی که 3 مرتبه در هفته دارند دچار مشکل نعوظ می شوند.

sex-research.net