امسال در روز 4 اگوست وسیله جدید ختنه با تایید سازمان بهداشت جهانی به جامعه علمی معرفی شد. این وسیله به افتخار نام ابداع گر آن شنگ ویا اصطلاحاً " شنگ رینگ " نام گزاری گشته است و شامل دو حلقه پلاستیکی متحدالمرکز است که پوست رویین و اضافه سر آلت تناسلی مرد را لوله کرده و بدون اینکه نیاز به شکاف باشد اجازه میدهد که از بدن جدا شود . این فرایند بسیار کوتاه مدت بوده و گفته شده در مقایسه با روش متداول ختنه که معمولاً حدود 20 دقیقه به طول میانجامد ، تنها 5 دقیقه زمان میبرد . علاوه بر فاکتور سرعت ، میزان بسیار اندک خونریزی و همچنین پذیرش بهتر و بیشتر مراجعین برای انجام فرایند ختنه از محسنات دیگر این وسیله به شمار میرود. مراجعین پس از یک هفته برای باز کردن وسیله بایدبه کلینیک مراجعه میکنند لیکن انجام فرایند ختنه بسیار ساده بوده به گونه ای که افراد غیر پزشک نیز بدنبال آموزش لازم قادر به انجام خواهند بود .

گفتی است این وسیله که در حال حاضر تنها در کشور چین مورد استفاده است ، از سال 2005 بر روی 1200 مرد انجام پذیرفته و نتایج رضایت بخشی نیز بر جای گذاشته است . تیم اعزامی پزشکان نیویورک در حال آموزش این تکنیک بوده و گقته میشود به زودی با تایید اف دی ای وارد بازار امریکا خواهد گشت .

بدنبال رشد وگسترش اچ آی وی در جهان کلیه دست اند کاران علوم پزشکی بر آنند که تا بتوانند عوامل زمینه ساز این بیماری را هر چه بیشتر و سریعتر شناسایی کنند و در این راستا تحقیقات بسیاری مؤید آنند که انجام فرایند ختنه در مردان از جمله فاکتور های قابل توجه در پیشگیری از این بیماری باید در نظر گرفته شود . ختنه که از دیر باز صرفاً به عنوان سنت ویا فریضه مذهبی در بسیاری از کشور ها در حال انجام میبوده است امروزه در محافل علمی بیش از پیش به نقش آن درکاهش انتقال بیماری های جنسی و عفونت های ادراری توجه میگردد.