3- ترس از ارتباط جنسی
در زندگی ما بتدریج می آموزیم خویشتندار باشیم.
اگر گرسنه هستیم ویا تشنه ، خوابمان می آید یااگر خسته ایم.تا برخورداری از مکان وزمان مناسب بردباری وخویشتنداری نشان می دهیم.
در فعالیت جنسی نیز وضعیت همین است، خویشتنداری.
اما گاهی در اثر تربیت غلط والدین ممکن است بتدریج در افکار جنسی، ترس جایگزین خویشتنداری شود. همانگونه که فرد را اگر در کودکی از گربه بترسانیم این ترس در ضمیر ناخودآکاه وی باعث خواهد شد درسن بالا که از نظر منطقی وعقلی می داند گربه به او اسیب نمی رساند باز هم در زمان مواجهه شدن با گربه وحشت خواهدکرد.
ترس از فعالیت جنسی بعد از ازدواج در زنان بیشتر وجود دارد ودر انواع شدید آن ممکن است با آنکه زن شوهرش را دوست دارد وحتی از ارتباط جنسی (غیر از دخول واژینال) لذت میبرد وحتی از طریق ماساژ کلیتوریس به ارگاسم می رسد . اما به محض تصمیم شوهر به دخول واژینال ،با اینکه زن مایل است اینکار صورت گیرد اما ترس ناخودآگاه باعث اسپاسم عضلات دهانه واژن ومانع وارد شدن آلت به واژن می گردد. به این اختلال جنسی واژینیسموس گفته می شود که باید بوسیله روانشناس وروانپزشک درمان شود.