2- فانتزی جنسی
مسیرهای تحریک جنسی سه دسته است:
1- npt
در خواب remو در رویا میتواند تحریک جنسی وحتی ارگاسم رخ دهد که اصلاح عامیانه آن جنب شدن است
تحریک جنسی این مسیر به سطح هورمونهای جنسی بستگی دارد
2- تحریک سایکوژنیک
از دو طریق این تحریک صورت می گیرد الف – مسیر بیرونی از طریق حواس(بینایی ،شنوایی، بویایی ولامسه) ب- مسیر درونی باخیال پردازی واصطلاحا فانتزی جنسی
با افزایش سن تحریک جنسی از این مسیر هاکاهش می یابد
3- تحریک رفلکسوژنیک
تحریک مستقیم آلت تناسلی مرد وکلیتوریس زن بطور رفلکسی میتواند ایجاد تحریک جنسی نماید
این مسیر تحت تاثیر سن قرار نمی گیرد
بهترین وضعیت ممکن برای عملکرد مناسب جنسی بین زن وشوهراستفاده از مسیرهای مختلف تحریکی مختلف متناسب با وضعیت فیزیکی خودشان ونه مقایسه با دیگران است.
اما موضوع مورد بحث ما خیال پردازی (فانتزی جنسی )است که در کنار سایر مسیرها به جذابیت وتنوع جنسی بین زن وشوهر کمک می کند
اما باید توجه داشت اگر خیال پردازی به تنهایی وبطور ممتد ومکرر مورد استفاده قرار گیرد میتواند آثار نامناسبی بدنبال داشته باشد
مثلا فردی که سالها تنها عملکرد جنسی او خودارضایی است ودر حین خودارضایی فردی را با خصوصیات خاص ودر وضعیت های خاص مجسم میکند ویا با دیدن فیلم های اغراق آمیز وکاملا زیاده خواهتر از حد نرمال اقدام به خودارضایی می کندممکن است بعد از ازدواج ،همسرش نتواند تمامی ویژگیهای فرد ذهنی وی را مهیا نماید
مثلا در مورد زنان(تغییردرسایز باسن ، سایز پستان ، وزن ،تنگی واژن و...) ودر مورد مرد (افزایش سایز عضلات بازو؛سایز آلت تناسلی،طولانی شدن زمان انزال و...) میتواند مورد درخواست باشد
این موضوع میتواندباعث مراجعه زنان باسن 30 سال برای افزایش قد و داشتن وزن 75 کیلو برای افزایش وزن و مراجعه باوزن 50 کیلو برای کاهش وزن ویا مردان با مدت انزال طبیعی وسایز آلت نرمال برای افزایش مدت انزال وافزایش سایز آلت به کلینیک ها وبعضا گوش دادن به حرف افراد ناباب برای مصرف مواد مخدر برای طولانی شدن زمان انزال باشد
وحتی بتدریج منجر به بی میلی جنسی نسبت به همسر شده ، روند خودارضایی ادامه داشته باشد.