لزوم آموزش جنسي در دوران عقد

دکتر سيد کاظم فروتن//اورلوژيست، دانشيار دانشگاه شاهد/رييس کلينيکسلامت خانواده انشگاه شاهد

آيا دخترها و پسرهايي كه قبل از ازدواج (در دوران عقد) فعاليت جنسي داشته‌اند پس از ازدواج روابط زناشويي بهتري دارند؟...
اغلب دخترها و پسرهايي كه در كشور ما با هم ازدواج مي‌كنند (برخلاف كشورهاي غربي) تا پيش از عقد هيچ‌گونه فعاليت جنسي نداشته‌اند و نخستين روابط زناشويي آنها پس از عقد شكل مي‌گيرد. به همين دليل ، باورهاي نادرست در اين زمينه و ناآشنايي با تفاوت‌هاي جنسي زن و مرد در بسياري از اوقات به عدم رضايت‌ در روابط زناشويي مي‌انجامد و زوجين تصور مي‌كنند كه همه اين ناكامي‌ها ناشي از بي‌تجربگي آنها در فعاليت‌‌هاي جنسي است.

واقعيت اين است كه ميل جنسي و پاسخ به آن مانند ساير اميال بشري همچون ميل به خوردن و خوابيدن و آشاميدن غريزي است؛ با اين تفاوت كه ميل جنسي با آغاز بلوغ بيدار مي‌شود و هدايت درست آن نيازمند تربيت و آموزش است. تجارب قبلي جنسي براي فردي كه اكنون زوج يا زوجه‌اي را به همسري برگزيده و پيش از اين هيچ‌گونه فعاليت جنسي نداشته، نه تنها تضمين‌كننده رابطه زناشويي رضايت‌بخش نيست؛ بلكه گاه به علت مقايسه‌هاي دايم به افزايش تنش‌هاي زناشويي منجر مي‌شود. همچنين اگر فرد در تجارب پيشين با ناكامي‌ها يا انگ‌هاي مختلفي برخورد كرده باشد، هنگام ازدواج از اعتماد به نفس لازم برخوردار نخواهد بود و اين مسأله بر روابط زناشويي وي تاثير منفي خواهد گذاشت.

پايبندي و وفاداري متعهدانه، مسوولانه و عاشقانه به همسر از اصول مهم بقاي زندگي مشترك است؛ در حالي كه اين پايبندي و وفاداري در فردي كه پيش از اين و خارج از قراردادهاي قانوني و رسمي همسرگزيني، فعاليت داشته؛ ممكن است كم‌رنگ يا بي‌رنگ باشد. اين مساله مي‌تواند به فروپاشي زندگي مشترك بينجامد. همسران جوان براي داشتن روابط زناشويي سالم و لذت‌بخش فقط به آگاهي کامل از مسايل جنسي نياز دارند و دوران عقد بهترين فرصت براي کسب اين نوع آموزش‌ها است.