دولت مالزی توزیع کتاب راهنمای روابط زناشویی را که یک تشکل اسلامی زنان به نام "باشگاه همسران مطیع" به چاپ رسانده است ممنوع اعلام کرده و گفته است که محتوای این کتاب "ضوابط انتشار کتب اسلامی را نقض کرده است."

باشگاه همسران مطیع را یک گروه از زنان مسلمان تاسیس کرده است که معتقدند برای مقابله با خشونت خانگی و روسپیگری، زنان باید روش های اقناع جنسی شوهرانشان را بیاموزند.

این کتاب به زبان مالایی تهیه شده بود و دولت مالزی گفته است که انتشار آن باعث "بدنامی" این کشور می شد