گرفتاريهاي خانوادگي تاثير بيشتري در سركوب تمايلات جنسي زنان دارد


تعداد مراكز مشاوره آموزش به جوانان به منظور كاهش بيماريهاي مقاربتي در سطح كشور كافي نيست.دكتر اكرم خمسه‌اي روانشناس، در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران، اظهارداشت: گسترش مراكز آموزش و مشاوره‌اي در سطح كشور همانند بذري است كه در صورت پاشيده شدن، جوانان خوبي را به بار خواهد آورد.وي ادامه داد: مراكز مشاوره، آموزشي و خانه‌هاي فرهنگي مي‌توانند با شركت فعال روانشناسان، اساتيد مشاوره و افراد متخصص كمك بسزايي در كاهش آسيب‌پذيري اين قشر داشته باشند.وي با تاكيد بر اين كه آموزش بهداشت جنسي از دوران مدرسه بايد آغاز شود، افزود: زوجين بايد از نيازهاي بيولوژيك و جسمي و رواني خود آگاهي داشته باشند؛ به عنوان مثال اگر يكي از زوجين تمايل جنسي همسر خود را نشناخته و قادر به برآورده كردن نياز وي نباشد، احتمال بروز بيماريهاي مقاربتي و جنسي بويژه در ميان افرادي كه به اعتقادات شرعي كاملا پايبند نباشند، افزايش مي‌يابد.دكتر خمسه‌اي يادآور شد: خانواده به عنوان يك نهاد اجتماعي نقش مهمي در ايجاد و يا كاهش اختلالات رواني و در نتيجه پيشگيري از بيماريهاي جنسي دارد، بنابراين آموزش و افزايش آگاهي و شناخت خانواده، افراد را نسبت به معضلات اجتماعي و متعاقب آن ابتلاء به انواع بيماريهاي عفوني و مقاربتي مقاومتر مي‌كند.به گفته وي، افزايش آگاهي خانواده‌ها نسبت به مسايل جنسي ميزان آسيب‌پذيري اعضا را كاهش مي‌دهد.وي خاطرنشان كرد: 99 درصد زنان پس از مشاجره و اختلاف با همسران خود تمايلي به برقراري ارتباط جنسي با همسران خود ندارند، اين در حاليست كه اين امر در مردان متفاوت است و آنها مي‌توانند روابط جنسي خود را داشته باشند.اين روانشناس تاكيد كرد: عدم آشنايي زوجين از تمايلات جنسي يكديگر مي‌تواند، خانواده‌ها را در معرض انواع بيماريهاي جنسي قرار دهد؛ به عنوان مثال برخي از مردان از لحاظ جنسي پيش‌فعال و برعكس تمايلات برخي از زنان به لحاظ گرفتاريهاي خانوادگي و وظايف منزل و يا حتي فرهنگ سركوب شده است.دكتر خمسه‌اي در پايان يادآور شد: خانواده و تشكيل آن يك تعامل اجتماعي بوده كه زن و مرد بايد با يكديگر تعامل عاطفي و مشاركت فعال داشته باشند.