تجارب اولیه،فانتزی وترس سه عامل مهم در کیفیت عملکردجنسی
1-تجارب اولیه:
تجربه های اولیه جنسی ومهمترین آن یعنی اولین تجربه جنسی نقش بسیار مهمی در روند زندگی جنسی دارد. اگر این تجارب شیرین ولذت بخش باشدمیتواند نقش مثبت داشته واحیانا تجارب تلخ وآزار دهنده میتواند پیامدهای سوئ داسته باشد.
در نتیجه آموزش جنسی دوران عقد(از عقد تا عروسی) اهمیت ویژه پیدا می کند.
ارتباط جنسی بین زن وشوهر در کشور مادر مناطق مختلف متفاوت است. در بعضی مناطق در دوران عقد ارتباط جنسی بین زن وشوهر وجوندارد ودر بعضی مناطق ارتباط کامل جنسی همانندبعد از عروسی وجودداردولی در بیشتر مناطق ارتباط جنسی بدون دخول واژینال وحفظ بکارت تا عروسی وجود دارد. اینگونه ارتباط جنسی هرچند ممکن است برای زن که کلیتوریس وی در دسترس است قانع کننده می باشد. اما پس از مدتی برای مرد که بدنبال وجود یک کانال برای انجام حرکات رفت وبرگشت آلت است ناکافی خواهد بود.
در این موارد معمولازن برای کمک به مرد از اعضا بدن خود کانال می سازد(بین پستانها ،بین ران ها، بین باسن ها، بین انگشتان دستها،زیر بغل ،دهان و...).
دربعضی مواقع ممکن است زن وشوهری که در دوره عقد بسر می برند اقدام به تماس مقعدی(آنال) نمایند.در اینجاجای بحث تایید ویارد تماس آنال بین زن وشوهرنیست. بلکه بحث بر سر این است که اولین تماس وپس از آن تماس های بعدی زن وشوهر در دوران عقد(قبل از تماس واژینال) نباید مقعدی باشد.
اولا بدلیل عدم تجربه معمولا تماس آنال بدون آمادگی ومدارا وبا فشار صورت می گیرد.این کار باعث درد وناراحتی در زن وحتی می تواند ایجاد ترکیدگی وخونریزی مقعدنماید.در نتیجه باعث یک تجربه تلخ در زن خواهد شدواحساس خواهد کرد مرد موجودی خودخواه است که صرفا به لذت خودش به هر قیمت فکر می کند.
درمرد تجربه ایجاد دخول در یک کانال تنگ وتماس ناحیه فوقانی دستگاه تناسلی خارجی مردانه با باسن زن را ایجاد خواهد کرد وبدنبال آن هر از چند گاهی درخواست تکرار این تجربه را از زن خواهد داشت و این موضوع ذهنیت زن را بدتر خواهد کرد. هرجند بعد از عروسی تماس با باسن از طریق مقاربت واژینال در حال سجده امکان پذیر است امااین موضوع مانع درخواست تماس مقعدی نخواهدشد.
بزودی 2- فانتزی جنسی 3- ترس از ارتباط جنسی خواهد آمد.