مدير كل تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت گفت: تاكنون هيچ ماسكي كه مخصوص آ‌لودگي هوا باشد از وزارت بهداشت مجوز نگرفته است و ماسك‌هاي جراحي موجود در بازار براي آلودگي هوا طراحي نشده‌اند.
به گزارش سلامت نیوز رضا شاهمرادي در گفت‌و‌گو با فارس، افزود: ماسك‌هاي موجود در هوا 2 دسته هستند، يكسري ماسك‌هاي جراحي هستند كه در داروخانه‌ها توزيع مي‌شوند و دسته ديگر ماسك‌هاي صنعتي هستند كه هيچ ربطي به وزارت بهداشت ندارند و مجوزهاي توليد آ‌نها از سوي وزارت صنايع صادر مي‌شود.

وي ادامه داد: ماسك‌هاي جراحي نيز انواع مختلفي دارند، از بين آنها يكسري ماسك وجود دارد كه داراي فيلتر 3 لايه هستند، اين ماسك‌ها براي فضاي بيمارستاني طراحي شده‌اند و مي‌توانند يكسري از آلودگي‌هاي ميكروبي و برخي ذرات معلق و پارتيكل‌هاي موجود در هوا را فيلتر كنند.

وي گفت: اين ماسك‌هاي 3 لايه به هيچ وجه نمي‌توانند مولكول‌هاي گازهاي مونوكسيد كربن، اكسيدهاي نيتروژن، سرب و تركيبات گوگرد و ازن موجود در هوا را فيلتر كنند همچنين ذرات بسيار ريز معلق در هوا نيز از فيلترهاي اين ماسك‌ها عبور مي‌كنند، بنابراين اين ماسك‌ها كه معمولاً سبز رنگ هستند و 3 لايه فيلتر دارند براي كاهش ورود آلاينده‌هاي هوا به دستگاه تنفسي كارايي چنداني ندارند.

شاهمرادي افزود: تاكنون هيچ ماسكي كه براي كاهش آلودگي هوا كاربرد داشته باشد از وزارت بهداشت مجوز نگرفته است و به نظر مي‌رسد بهترين ماسك براي كاهش آلودگي هوا استفاده از يك پارچه نمدار جلوي بيني و دهان باشد ضمن اينكه شهروندان مي‌توانند خودشان با استفاده از تركيبات كربن اكتيو ماسك‌هاي مناسبتري براي كاهش عوارض آ‌لودگي هوا بسازند.

مدير كل تجهزات پزشكي وزارت بهداشت گفت: اگر كسي ادعاي اين را داشته باشد كه ماسكي براي كاهش آلاينده‌هاي هوا طراحي كرده است مي‌تواند ماسك خود را به اداره كل تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت عرضه كند تا پس از بررسي‌هاي لازم براي آن مجوز توليد صادر شود.